KBC

Heb je een schadegeval?

We helpen je graag verder.

Heb je een schadegeval dan helpen we je graag verder bij ons op kantoor of via telefoon of chat. Je kan hier ook een schadeformulier downloaden. Nog makkelijker is het om een schadegeval aan te geven via onze KBC assist app.

Invullen Europees aanrijdingsformulier (EAF)

Dankzij de gerichte vragen op het Europees aanrijdingsformulier kunnen verzekeraars snel uitmaken wie waarvoor verantwoordelijk is.

Deel 1: de voorkant, die door beide partijen moet worden ingevuld op het moment van het ongeval.
Deel 2: de achterkant, die u moet invullen voor u het formulier aan uw verzekeraar afgeeft.

In het eerste deel zijn er twee aparte gedeeltes (A en B, één voor elke chauffeur), een centrale kolom waar kruisjes moeten gezet worden en tot slot een vakje waarin een schets kan gemaakt worden van het ongeval.

hospitalisatie

Wat te doen bij een ziekenhuisopname?

Bij een geplande opname bel je best ons kantoor op, of kan je ook zelf bellen naar het groene nummer van de schadedienst hospitalisatie 0800 90 068, op weekdagen van 8 tot 17 uur.

Hou alvast volgende informatie bij de hand:

  • naam van de persoon in uw gezin die wordt opgenomen
  • het nummer van de AssurCard (als je die hebt)
  • de opnamedatum
  • het hospitaal waar de opname zal zijn
  • de reden van de opname
  • kamerkeuze die wordt gemaakt
  • het rekeningnummer waarop de voor- en nabehandelingskosten mogen worden terugbetaald